Dirigent

* 2024: Sander Hendrick
Begon als leerling aan de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut. Volgde nadien (2010) hogere studies koorleiding aan hetzelfde instituut. Zijn voorliefde voor koormuziek heeft hier alles mee te maken. Werd lid van het Brussels Kathedraalkoor tijdens zijn studies. Later werd hij dirigent van verschillende koren (Cum Amore, Sin Serio)…
Als zanger neemt hij tegenwoordig deel aan opnames van Capella di Voce waarbij Vlaamse componisten centraal staan.
In 2021 vond Sander een nieuwe uitdaging in het West-Vlaamse Desselgem als dirigent bij Qui.Vive.
ToonopToon en Qui.Vive brachten een prachtig project: “Here comes The Sun” met voorstelling in Ronse (31/05/24) en Waregem (2/06/24).

* Geert De Praetere (2021-2023)
In de “muziekschool” te Ronse is Johan Jourquin zijn eerste muziekleraar.
In 1976 start hij zijn opleiding trombone en klassieke
muziekschriftuur aan het Koninklijk Muziekconservatorium van
Brussel. Deze studies leiden hem naar de hedendaagse muziek en
aan het conservatorium van Mons studeert hij compositie bij
Claude Ledoux.
Later vertoeft hij geregeld in het IRCAM Paris, een
internationale ontmoetingsplaats voor artistiek en muzikaal
onderzoek. Na zijn studies werd Geert leerkracht in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Van 2000 tot 2021 is hij directeur aan de academie van Oudenaarde.
In Ronse is hij de zeer gewaardeerde orgeltitularis en
koorleider van de basiliek.
Na zijn pensionering in januari 2021 wordt Geert koorleider van Toon Op Toon.

* 2018-2021: Kristof Tessitore
Kristof is als leerkracht piano aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen bekend als een uitmuntend pianist. Hij volgt in 2018 Sabine Haenebalcke op.
Onder leiding van Kristof vindt in 2019 het jubileumconcert 15 jaar ToonopToon plaats. Ook Kristof plaatst het bekende Requiem van Verdi op het palmares.
De uitvoering met 3 koren was oorspronkelijk gepland in 2020 maar door Corona zal dit werk uiteindelijk niet uitgevoerd worden.

* 2013-2018: Sabine Haenebalcke
O.l.v. Sabine Haenebalcke bracht Toon op Toon samen met andere koren de Messe in H-Moll van J.S. Bach, de Mattheuspassie van Bach, het Magnificat, Credo en Gloria van A. Vivaldi en “Ein deutches Requimem” van J. Brahms.

* 2004-2012: Ruben Claus
Stichter en bezieler van het koor gedurende 8 jaar.