home

Toon Op Toon is er weer na Corona! Repetities vanavaf 1 september in de lokalen van de kunstacademie Ronse van 20u tot 22u.

KERSTCONCERT

Klijpekerk te Ronse zondag 19 december 2021 i.s.m. De Koninklijke Harmonie De Vlaamse Ardennen uit Kluisbergen om 17 u.

REQUIEM VAN VERDI (voorjaar 2022 )

Samen met andere koren en het OVSO (Oost-Vlaams Symfonisch Orkest) o.l.v. Geert Baetens, staat ook in 2022 dit Requiem gepland!

Nieuwe datum van uitvoering: Concert in Ronse op 19 juni 2022 om 17 u!
Eveneens een concert in Asse om 20.30u.
Verdere info volgt.